Prof. Dr. Mesut Çimen <br> <strong>Bölüm Başkanı</strong>
Prof. Dr. Mesut Çimen
Bölüm Başkanı

Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın giderek artması ve çeşitlenmesi sağlığa daha fazla kaynak ayrılmasını gerektirmektedir. Sağlığa ayrılan sınırlı kaynakların (mali kaynaklar, malzeme, işgücü, teknoloji vb.) etkin ve verimli kullanılması iyi yetişmiş sağlık yöneticilerine olan ihtiyacı da artırmıştır. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı; sağlık sektörünün yönetime ilişkin her kademesinde görev alacak yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş “profesyonel sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Uluslararası sağlık yönetimi eğitim programları ve ulusal sağlık yönetimi müfredatları dikkate alınarak hazırlanan ve deneyimli öğretim üyelerince aktarılan teorik derslerin yanında, mesleki uygulama ve stajlar, öğrencilerin yetkin birer sağlık yöneticisi olarak yetiştirilmelerini sağlamaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, kurulduğu günden bu yana vermekte olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini daha da ileriye götürmek amacıyla, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı'ndan başlayarak eğitim programında değişiklikler yapmış ve Üniversite- Özel Sektör işbirliği kapsamında yeni bir model ortaya konulmuştur. Buna göre; birinci sınıftan itibaren yoğun İngilizce eğitimi ile başlayacakları programda öğrenciler; 2, 3 ve 4 sınıf boyunca Acıbadem Sağlık Grubu’nun, hastane, tıp merkezi ve iştiraklerinde, hasta hizmetleri, pazarlama, kalite, muhasebe, uluslararası hasta hizmetleri, destek hizmetleri vb. departmanlarında önceki dönemlere göre daha fazla uygulama, staj ve çalışma imkânı sağlayacak program geliştirilmiştir. Öğrencilerimizin aldıkları bu uygulamalı eğitim, işe giriş sürecinde bir kolaylık sağladığı gibi, iş yaşamında da edinilmiş deneyimin avantajlarından yararlanma olanağı sağlayacaktır.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü; çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği bilgiyle Türkiye sağlık sistemine katkı sağlayan ve öğrencilerine yeni ufuklar açan, bir bölüm olmayı sürdürecektir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.