Bölüm mezunlarının akademik gelişim süreçlerini izlemek ve iletişimi sürdürmek amacıyla Mezun İzleme Komisyonu tarafından sürdürülen faaliyetler kapsamında;

  • Mezunlarla iletişimi sürüdürmek üzere acuhemmezun@acibadem.edu.tr mail adresi oluşturulmuştur. Bu mail adresinden Google anket aracılığıyla ACU SBF Hemşirelik Bölümü Mezunlarının mezun bilgilerini içeren “Mezun Değerlendirme Anketi” gönderilerek doldurmaları istenir.

  • Her yıl düzenli olarak bölüm - mezun ilişkilerini canlı tutmak, mezunlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için Sosyal ve Bilimsel Komisyon işbirliği ile “Mezun Buluşması” etkinliği düzenlenmektedir.

  • Mezun iletişim ağını güçlendirmede sosyal medya hesabı (ACU Mezun hemşireler Topluluğu-Instagram: acumezunhemsire) aktif olarak yönetilir ve mezunları ilgilendiren sosyal-bilimsel konulara ilişkin bilgilendirmeler sosyal medya üzerinden yapılmaktadır.

Bölüm mezunlarının akademik gelişim süreçlerini izlemek ve iletişimi sürdürmek amacıyla Mezun İzleme Komisyonu tarafından sürdürülen faaliyetler kapsamında;

  • Mezunlarla iletişimi sürüdürmek üzere acuhemmezun@acibadem.edu.tr mail adresi oluşturulmuştur. Bu mail adresinden Google anket aracılığıyla ACU SBF Hemşirelik Bölümü Mezunlarının mezun bilgilerini içeren “Mezun Değerlendirme Anketi” gönderilerek doldurmaları istenir.

  • Her yıl düzenli olarak bölüm - mezun ilişkilerini canlı tutmak, mezunlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için Sosyal ve Bilimsel Komisyon işbirliği ile “Mezun Buluşması” etkinliği düzenlenmektedir.

  • Mezun iletişim ağını güçlendirmede sosyal medya hesabı (ACU Mezun hemşireler Topluluğu-Instagram: acumezunhemsire) aktif olarak yönetilir ve mezunları ilgilendiren sosyal-bilimsel konulara ilişkin bilgilendirmeler sosyal medya üzerinden yapılmaktadır.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.