Beslenme, insanoğlunun binlerce yıllık serüveninde en temel gereksinimi olmuştur. Bugün yeme içme eylemi yalın anlamı ile karın doyurma işlevini aşmış, aşçılık sayesinde toplumsal bir anlam kazanmıştır. Birikimi ve sunumuyla toplumda konum ve güç sergileme katına yükselen bir kavram olmuştur.

Dünyada yeme içme kültürü bir ülkenin en büyük zenginliklerinden kabul edilmektedir. Ülkenin kültürel mirasının yegane taşıyıcısı o ülkenin mutfak kültürüdür. Bugün Yeme içme sanatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün profesyonelleşmektedir.

Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, sadece yemek yapabilen profesyoneller yetiştirmekle kalmayıp, aldığı dersler sayesinde sağlık ve beslenme açısından da konunun önemini bilen ve yemek kültür tarihi hakkında bilgi sahibi olan aşçılar yetiştirmektedir. Mezunlarımız Dünya’da ve Türkiye’de toplu beslenme yapan tüm kurumlarda çalışma imkanı bulabileceği gibi, sağlık kurumlarının mutfaklarında da rahatlıkla çalışabilecek bir altyapıya sahiptir.

Aşçılık salt yemek yapma işi olmayıp aynı zamanda da önemli bir sanattır. Teorik derslerin uygulamaya yansıması sonucu, 2 yıllık çok yoğun bir eğitimden geçen aşçı adaylarının, aşçılık sanatının geliştirilmesine katkı sağlamaları amaçlanmakta, bu doğrultuda bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Aşçılık Programı’ndan mezun olacak aşçıların; Dünya’da değişen yeme akımlarını takip eden, Türk Mutfağının gelişmesi ve tanıtılmasına katkı veren, dünya mutfakları konusunda bilgi sahibi olan ve beslenmenin sağlık üzerine etkisini bilen meslek mensupları olması hedeflenmektedir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.