Sevgili Öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.” ifadesi gereğince; azami süresini dolduran öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVİD-19 pandemisi koşulları nedeniyle 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren azami öğrenim süresini doldurduğu için ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilme durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerine uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44-c maddesi kapsamında ek sınav hakkı tanınmıştır. Öğrencilerin daha önce ek sınav hakkı kullanmış olduğu derslerden tekrar ek sınav hakkı tanınmaz. Söz konusu haktan faydalanmak isteyen öğrencilerin 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda örneği bulunan dilekçe ve transkript ile ayrıldıkları/kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan öğrenciler bu haklarını kaybedecektir.

Yapılan başvurular ilgili akademik birimler tarafından incelendikten sonra hazırlanacak olan sınav takvimi ilgili fakülte/yüksekokullar tarafından ilan edilecek olup ilgili öğrencilerimizin duyuruları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.

  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.10.2021 tarihli duyurusu için tıklayınız.

  • Dilekçe örneği için tıklayınız.

  • Transkript için kayıtlı öğrenciler OBS üzerinden başvurarak https://obs.acibadem.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx, ilişiği kesilen öğrenciler ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr adresine e-posta göndererek talepte bulunabilirler.

Son güncelleme tarihi: 25/11/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.