BAŞVURU TARİHİ

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

30 EKİM 2019 – 18 KASIM 2019

1 OCAK 2020  – 31 MAYIS 2021

 

BAŞVURU BELGELERİ:

• Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu http://www.acibadem.edu.tr/erasmus-giden-ogrenci-hareketliligi (Başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş, tarih belirtilerek imzalanmış olmalıdır.)

• Öğrenci İşleri’nden temin edilecek imzalı İngilizce Transkript

• 1 adet vesikalık fotoğraf

Talep edilen başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne, (ofise ulaşamamanız durumunda Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine) teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenim ve staj hareketlilikleri için toplam 24 kontenjanımız bulunmaktadır. Fakülteler ve bölümler arası kontenjan dağılımı bütçeye göre yapılacaktır.

Eksik belge veya 18 Kasım 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Akademik Başarı Düzeyi : %50

Yabancı Dil Seviyesi : %50

Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvurabilmek için birinci kademe (ön lisans ve lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00; ikinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yazılı sınavın dil barajı B1 seviyesi olarak belirlenmiştir. (%75 yazılı, %25 sözlü)

İngilizce Yazılı Sınav Tarihi/Saati: 20 Kasım 2019 Çarşamba Saat 11.30’da yapılacaktır. (Sınıf bildirilecektir.) Geçerli TOEFL ve benzeri sınav sonucunu sunan öğrenciler yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.

İngilizce Sözlü Mülakat: Yazılı sınavda B1 barajını geçen adaylar 21 Kasım 2019 tarihinde mülakata alınacaklardır.

Toplam 100 puan üzerinden:

 

Şehit ve Gazi çocuklarına

: +15 puan

Engelli Öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

: +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

: +10 puan

Daha önce yararlanma (aynı öğrenim kademesi içerisinde hibeli ve hibesiz olması halinde)

: -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

: -10 puan

Tanınan Feragat Bildirim Süresi içinde feragatte bulunulmaması halinde bir sonraki başvurularda 

: -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (Seçtiği bir hareketlilik için)

: -10 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

: -5 puan

 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:

Öğrenim hareketliliğinde bölümler arası Erasmus+ İkili Anlaşma şartı vardır.

*Hareketlilik süresi en az 90 (doksan) gün olmak zorundadır.

Anlaşma listesi için http://acibadem.edu.tr/assets/erasmus/erasmus-ikili-anlasmalar/erasmus-agreements.pdf

STAJ HAREKETLİLİĞİ:

Staj hareketliliğinde kurumlar arası Erasmus+ ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır.

*Hareketlilik süresi en az 60 (altmış) gün olmak zorundadır.

Hibeler, Ulusal Ajans El Kitapçığında belirtilen ülke grupları çerçevesinde kalınan süreye göre hesaplanmaktadır. Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve aynı süreçten geçer.

Öğrenciler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 21 (yirmi bir) gün içerisinde feragat etme hakkına sahiptirler. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilmektedir.

Engelli öğrencilere aldıkları özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak için ek hibe verilmektedir. Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenmelidir.

Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden birinci sınıf öğrencileri yararlanamaz.

HİBE TABLOSU

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Son güncelleme tarihi: 17/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.