Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsüne “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen tarihlerde Sağlık Sosyolojisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

Online başvuru formu için tıklayınız

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

20.08.2018 - 31.08.2018

Lisansüstü Başvuru Tarihleri (2. Dönem)

03.09.2018

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

03.09. 2018

Yazılı Bilim Sınavı

05.09.2018

Mülakata hak kazanan adayların ilanı

12.09.2018

Mülakat Sonuçlarının WEB’de İlanı

13.09.2018-14.09.2018

Öğretim Ücretinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

17.09.2018-18.09.2018

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans

5

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olmak.

Programın niteliği

Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak ihtiyaçlarına göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

11.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, maksimum 6 dönemlik program ücretidir).

Sağlık Sosyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


10

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olmak

 

Programın niteliği

 Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak ihtiyaçlarına göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

 

Ücret

10.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 3 dönem 1,5 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.

 

 

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri: - Bu sınava girebilmek için öğrencilerin Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olmaları (en az 4 yıllık bir program).

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)-Eşit Ağırlıklı puan türünde minimum 55 almış olmak (ALES sınavının geçerlilik süresi beş yıldır)

 • Öğrencilerin geldikleri lisans programında başarı ortalamalarının en az 65 (4’lük sistemde 2.50) olması beklenir.

 • Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak, literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: En az 60 puan veya YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL : En az 55 puan,

 • Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı, Sosyoloji Bölümü tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.

 • Öğrenciler, önce bir Bilim Sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler. Öğrencilerden her iki sınavdan da başarılı olmaları beklenir. Değerlendirmede ALES ve GNO’lar da dikkate alınır.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu için tıklayınız.

 • Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı,

 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Onaylı fotokopisi kesin kayıt esnasında istenecektir.)

 • Başvuru esnasında istenen “Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma” belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu

 • Özgeçmiş,

 • Referans Mektubu, minimum bir tanesi akademik personelden olmak üzere (iki adet, kapalı, imzalı) (Yurt dışından mail yolu ile gelecek referans mektupları için kurumun antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı olması).

 • 1 adet fotoğraf,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi

 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

 • Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.

 • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)

 • Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri:

Dil Yeterliliği

YDS, ÜDS, YÖKDİL (Sosyal) veya KPDS 50 puan / TOEFL IBT 60 Puan / PTE Akademik 45 Puan / CPE ve CAE sınavlarından C puanına sahip olmak

Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı, Sosyoloji Bölümü tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.

Bilimsel Yeterlilik

Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu için tıklayınız

 • Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış olan lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı,

 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.) Mezun durumda olabilecek adaylarda Senato tarafından her dönem için belirlenecek kayıt tarihine kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma Belgesi ibraz etmeyen adayların kayıtları silinir.

 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu

 • Özgeçmiş,

 • Referans Mektubu, (iki adet) (kapalı zarf içinde)

 • 1 adet fotoğraf,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.

 • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)

 • Başvurularını tamamlayan adaylar sonrasında mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarihi ve sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Son güncelleme tarihi: 07/05/2018
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.