Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı iki yıl süren bir ön lisans eğitimidir. Bu sürede tıbbi görüntüleme teknikerinin bağımsız olarak görev yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerinin elde edilmesi sağlanmaktadır.

Tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi tanıyı sağlamak için gerekli görüntüleri oluşturan radyoloji cihazlarını kullanmasını öğrenir. İleri teknoloji ürünleri olan bu cihazların işletilmesi, kuramsal bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Birinci yıl röntgen cihazı, düz radyografi uygulamaları, anatomi ve hasta iletişimi konuları işlenmekte, ikinci yıl ise ileri tibbi görüntüleme teknikleri olan dijital radyografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiografi ve bu konularda uygulamaya ağırlık verilmektedir.

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerine destek olmak amacıyla birinci yıl temel ingilizce, ikinci yıl mesleki ingilizce dersleri de verilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler devlet ve özel kurum ve kuruluşlarda “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” olarak hizmet vermektedirler.

Prof. Dr. Eşref Kızılkaya

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.