Radyoterapi; kanser tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerle beraber tedavide kullanılan çok önemli bir lokal tedavi yöntemidir. Radyoterapi uygulamaları; radyasyon onkolojisi doktorları, medikal fizik uzmanları, radyoterapi teknisyenleri ve hemşirelerin yoğun işbirliğini gerektiren çok önemli bir daldır. Radyoterapi teknisyenleri, titiz ve dikkatli çalışmaları ile ulaşılması gereken hedef için tedavi ekibinde önemli bir rol oynarlar. Son yıllarda, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler radyoterapi uygulamalarının çok hassas ve gelişmiş teknolojik cihazlarla yapılmasına olanak vermiştir. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı da ülkemize nitelikli radyoterapi teknisyeni kazandırmak amacıyla açılmış olan 2 yıllık bir önlisans programıdır.

Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri Radyasyon Onkolojisi bölümlerinin sahip olduğu yüksek teknoloji olanakları, deneyimli insan gücü hiç kuşkusuz ideal eğitim ortamının oluşmasında en önemli rolü oynamaktadır. Öğrencilerimizin pratik uygulama ve stajlarını grubun kendisine ait hastaneler ve merkezlerde yapması, cihaz başına eğitim için düşen öğrenci sayısının uygun olmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, Acıbadem Sağlık Grubu’na bağlı ülkemizin değişik bölgelerinde bulunan toplam 8 merkezde (İstanbul (3), Bursa, Adana, Kayseri, Eskişehir, Bodrum) eğitim stajlarını ve yaz stajlarını yapma olanağı bulmaktadır. Bu bölümlerde bulunan toplam 17 adet lineer hızlandırıcı, Cyberknife, Gammaknife, Brakiterapi cihazları, intraoperatif radyoterapi cihazı ve bu cihazlarda tedavi edilen yıllık toplam 5000’e yakın hasta, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmaktadır.

Bu programda iyi düzeyde bilgisayar ve İngilizce eğitimini esas alarak radyoterapi uygulamalarını ekip çalışması içerisinde titizlikle yapacak, sorumluluk sahibi, üstün insan ilişkilerine sahip Radyoterapi teknikerlerinin sağlık sistemine kazandırılması amaçlanmaktadır. Program mezunları sağlık alanında hizmet veren, devlet ya da özel hastanelerdeki radyasyon onkolojisi bölümleri ve ayaktan radyoterapi tedavi merkezlerinde radyoterapi teknikeri olarak iş olanaklarına sahip olacaklardır.

Prof. Dr. Enis Özyar

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.