Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı hastalıklı hücre/dokuların tanısında gerekli yöntem ve teknikleri uygulayabilen bilgi, beceri ve tutumu yüksek olan donanımlı patoloji teknikerlerinin yetiştirildiği bir önlisans programıdır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı içinde kuramsal (zorunlu/meslek/seçmeli) derslerin yanı sıra uygulama dersleri de bulunur. Uygulamalar yüksekokulda tam donanımlı laboratuvarda ve Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde yapılır.

Toplam iki yıl (dört yarıyıl) olan program içinde ilk yıl genel histoteknoloji, histoloji, patoloji laboratuvar teknikleri uygulaması, patoloji laboratuvarında güvenlik, sitoteknoloji, adli patoloji, ikinci yıl içinde ise patoloji laboratuvar teknikleri uygulaması, histokimya, moleküler patoloji teknikleri, makroskopik diseksiyon ve patolojide kalite süreçleri ele alınmaktadır.

Öğrenciler pratik becerilerini kazanmak ve geliştirmek için yaz stajlarını; kalite güvencesine sahip Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ve/veya kendi seçtikleri merkezler içinde sürdürürler. Programın eğitim hedefleri arasında; patoloji laboratuvarının öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite kontrol ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen; araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen teknikerler yetiştirmek yer alır.

Program mezunları, tıbbi patolojinin hizmet alanını kapsayan kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarında eğitimleri doğrultusunda iş olanaklarına sahip olacaklardır. Ayrıca program mezunları dikey geçiş hakkından yararlanarak lisans düzeyinde eğitim alabilme ve kariyerlerini geliştirme olanağına sahip olacaklardır.

Hizmet ve araştırma özelliklerinde duyarlılık yaratarak, patoloji alanında klasik ve ileri teknikleri uygulatan süreçleri bünyesinde barındıran programın mezun öğrencileri, yukarıdaki sözü edilen iş olanaklarını yakalamak konusunda diğer meslektaşlarından bir adım önde olacaktır.

Prof. Dr. Ümit İnce

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.