İlk ve Acil Yardım Programı ülkemizde birçok üniversitede 1994’ten beri etkinlik göstermektedir. Acıbadem Üniversitesi de ilk kez 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alımıyla bu alandaki eğitimi başlatmıştır. Bilindiği gibi T.C. Sağlık Bakanlığı ve özel kuruluşlara ait ambulanslarda eskiden alışık olduğumuz hekim ve hemşire ağırlıklı sistem giderek değiştirilmekte, ilk ve acil yardım teknikerlerinin çalıştığı bir sistem yaşama geçirilmektedir. Bu nedenle bu alanda büyük bir insan gücü açığı doğmuş ve birçok eğitim kurumu bu açığı kapatabilmek amacıyla ilk ve acil yardım teknikerlik programları açmıştır.

Teknikerlik programının amacı acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek ilk ve acil yardım teknikerlerini toplumun hizmetine sunmaktır. Eğitim sonucunda ilk ve acil yardım teknikerleri, ambulans ve içindeki acil müdahale yardımcılarını kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi yaşam kurtarıcı, atelleme ve sabitleme gibi sakatlık önleyici girişimleri yapabileceklerdir.

İki yıl boyunca yoğun bir eğitimin verildiği programda teorik derslerin yanı sıra, Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri gözetiminde staj ve tam donanımlı ambulans içinde pratik uygulaması da verilmektedir.

Doç. Dr. Serpil Yaylacı

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.