Acıbadem Üniversitesi kuruluşundan beri, ön lisans programları aracılığıyla yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesini hedeflemiş olması nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu' nu açmıştır. 2013-2014 öğretim yılı itibarı ile bu okul bünyesinde 'Diyaliz Teknikerliği' programı da açılmış bulunmaktadır. Bu programın amacı, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.

Kronik böbrek hastalığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, yüksek sakatlık ve ölüm oranları ve kötü yaşam kalitesi ile hasta sağlığını, uygulanması gereken yüksek maliyetli diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile sağlık bütçesini ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Ülkemizde sayıları hızla artan böbrek yetmezliği hastalarına diyaliz hizmetini verebilecek sağlık elemanlarının özel olarak eğitilmiş yetkin kişiler olmaları gerekmektedir.

Diyaliz Teknikerliği programı içinde kuramsal (zorunlu/meslek/seçmeli) derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de bulunur. Toplam iki yıl (dört yarıyıl) olan program içinde ilk yıl genel olarak üriner sistemin, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve farmakolojisi ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra hasta bakım ilkeleri ile ilgili dersler ağırlıklıdır, ikinci yılda ise diyaliz hastalarına özgü klinik yaklaşım, diyaliz tedavisi hem teorik hem de uygulamalı olarak yer almaktadır. Program öğrencilerine Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Nefroloji, Üroloji, Genel Cerrahi Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri tarafından ders verilmektedir ve ASG hastanelerinde uygulama ve staj yaptırılmaktadır.

Diyaliz teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilirler. Günümüzde böbrek hastalarının tedavisine cevap verebilecek diyaliz ünitelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak diyaliz teknikerliğine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu program sayesinde bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli diyaliz teknikerlerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Ülkem Çakır

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.