2015-2016 Akademik yılında eğitim ve öğretime başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Programı; diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikerlerini yetiştirir. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Öğr. Gör. Dr. Hatice Ağan

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.