Günümüzde birçok tıbbi cihaz ve sistemin kullanımı hastaların tanı ve tedavisi için sağlık alanına sunulmuştur. Hekimlerin 20-30 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman tıbbi cihazlara olan ihtiyaçları artmıştır ve her geçen gün artmaktadır. Önemli olan ilgili hekim tanı koyarken tıbbi cihazların doğru tanı koymada yardımcı olmaları ve hastaları tedavi ederken yan etkilerinin en aza indirgemelerinin sağlanmasıdır. Üniversitemizde yetiştirmeyi hedeflediğimiz Biyomedikal teknikerlerinin en önemli özelliği; tıbbi cihazların yukarıda sıralanmış olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmelerinin sağlanması için gereken test metodolojilerinin bilinmesi, bakım onarımlarının yapılması ve takibi konularında sağlık sistemine destek vermeleridir. Öğrenciler bu konuları öğrenirken ülkemizde mevcut olan mevzuat hakkında da bilgilendirilmektedir. Toplam insan nüfusundaki artış ve insan ömrünün uzaması nedeniyle sağlık alanındaki yatırımlar da buna paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ülkemizde sağlık sektöründe ürün ve hizmet üreten özel ve kamu kuruluşlarında görev yapmaları amacıyla Biyomedikal Teknikerleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Biyomedikal Cihaz Teknolojilerini ilgilendiren konu başlıklarını genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Tıbbi cihazların;

 • Tasarım ve üretim aşamalarında bulunulması,

 • Muayene, kabul ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

 • İlgili sağlık kuruluşlarında kurulumlarının yapılması,

 • Test ve kalibrasyonlarının yapılması,

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışmasının sağlanması,

 • Uygulama eğitimlerinin hekim veya sağlık çalışanlarına verilmesi,

 • Periyodik bakım ve kontrollerinin takibi,

 • Arızalanması durumunda müdahale edilerek, sorunlarının giderilmesi,

 • Envanterinin güncelleştirilmesi.

Program yukarıda bahsi geçen tüm süreçler için donanımlı ve yetkin Biyomedikal Cihaz Teknisyenleri yetiştirmeyi hedefler.Bu doğrultuda eğitim süresince öğrenciler teorik dersler ile cihazların kullanım amacı, çalışma prensipleri ile ilgili uygulamalı eğitim almaktadır. Uygulamalı dersler sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini laboratuvarlarda ve cihaz başında bizzat tatbik etme imkânına sahiptir.

Bu amaçla ders programı;

 • Temel bilimler,

 • Elektrik ve elektronik dersleri,

 • Anatomi ve fizyoloji dersleri,

 • Tıbbi cihazları ayrı ayrı anlatan uygulamalı dersler,

 • Yabancı dil,

 • Tıbbi cihazların satın alma, muayene ve test işlemleri konusunda öğrencileri bilgilendiren zengin bir içerikten oluşur. Bununla birlikte sağlık sektöründeki düzenleme, yönetmelikler ve son gelişmeler yakından takip edilerek ders içerikleri sürekli güncellenmektedir.

Dünyanın konusunda en kapsamlı ilk üç merkezinden biri olan üniversitemizin CASE adı verilen medikal simülasyon merkezi sanal bir hastane olarak dizayn edildiğinden, bu merkezde öğrencilere birçok tıbbi cihazın klinikte kullanım endikasyonları hakkında bilgiler verilerek, öğrencilerin eğitim esnasında hem tıbbi cihazların pratikteki kullanımlarını, hem de tıbbi cihazlardaki problemlerin hasta üzerinde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini hasta simülatörleri yardımıyla öğrenmesi sağlanmaktadır. Programın ilk iki yarıyılında CASE yoğun olarak kullanılarak, tıbbi cihazların uygulama alanları ile ilgili eğitimler pratik dersler kapsamında ilgili laboratuvarda verilmektedir. Bu deneyimlerin pekiştirilmesi için öğrenciler üniversitemizin eğitim ve araştırma hastanelerinde ve sektörün önde gelen firmalarında saha çalışmaları yapmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’ndan mezun öğrenciler "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik"[1] hükmü uyarınca kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile ilgili lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Dr. Öğr. Üyesi Emin AKSOY

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Başkanı

Meslek Yüksekokulu Müdürü

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.