Günümüzde bilgi her alanda görülmemiş bir hızla artmaktadır. Bu artış biyoloji, tıp ve sağlık bilimlerinde daha belirgindir. Tıp alanında kısa zaman önce belli bilim dalları mevcutken hızla gelişen teknolojiler sayesinde uzmanlık alanlarının özgünleşmesi ve çeşitlenmesi gerekli hale gelmiştir. Diğer taraftan hastalara bireysel ve multidisipliner yaklaşımların uygulanması ile hastalıkların tanı ve tedavisinde çok daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Senolojide yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin bulunması için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Bu amaca akademik platformda bir araya gelerek yapılan ortak araştırmalarla ulaşılabilir.

Acıbadem Üniversitesi Senoloji Araştırma Enstitüsü bu amaçla Aralık 2016 tarihinde kurulmuştur. Senoloji Araştırma Enstitüsü, meme bilimine odaklanmış farklı uzmanlık alanlarından hekim ve araştırmacıları bir çatı altına toplamış genç bir kurumdur.

Misyon: Kendi alanında güçlü multidisipliner kadrosu sayesinde meme hastalıklarına en doğru tanı ve tedavi yöntemlerini bulmak amacıyla yeni araştırmalar yaparak ve bu bilim dalına odaklanmış bilim insanlarını yetiştirerek meme bilimine katkı sağlamaktır.

Vizyon: Acıbadem Üniversitesi Senoloji Araştırma Enstitüsü, meme biliminin akademik ilerlemesinde ve bu alanda bilim insanı yetiştirilmesinde önder, yenilikçi, dürüst ve etik kurum olmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Cihan URAS
Senoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  • Prof. Dr. Cihan URAS Müdür
  • Prof. Dr. Gül Esen İÇTEN Müdür Yardımcısı
  • Prof. Dr. Cengiz YAKICIER Müdür Yardımcısı
  • Prof. Dr. Fatma Nuran BEŞE Üye
ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ
  • Prof. Dr. Cihan URAS Müdür
  • Prof. Dr. Gül Esen İÇTEN Müdür Yardımcısı
  • Prof. Dr. Cengiz YAKICIER Müdür Yardımcısı
  • Prof. Dr. Fatma Nuran BEŞE Genel Senoloji Anabilim Dalı Başkanı

Senoloji Araştırma Enstitüsü Sekreteri

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.