ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ MOLEKÜLER VE TRANSLASYONEL BİYOTIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne “Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları 

Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programı

Yurt İçi: 2

Yabancı Uyruklu:  1

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemek.

Programın niteliği

Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Program Ücreti

T.C. uyruklu öğrenciler için program bursludur.

10.000 USD  (Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücreti)

Eğitim Ücretinden

Muafiyet

Öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Mülakat Sınav Jürisi'nin önerisi üzerine belirlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

(ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak

ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) sınavından 634 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık mezunları için ALES şartı aranmaz. Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Universitesi Senatosu taratindan mezun oldugu lisansiistii programa giritteki puan tiiru veya uzmanlik alanina bakilmaksizin belirlenen 65 puan dikkate alinir.

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan,

TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.

PTE Akademik B2 seviyesinde

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

Yabancı Uyruklu Adaylar için;

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan

TOEFL-IBT: En az 84 puan

PTE Akademik: En az 71 puan,

CAE: B seviyesinde

CPE: C seviyesinde

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • İki adet referans mektuplarının fbe.referansmektuplari@acibadem.edu.tr adresine referans olacak kişiler tarafından gönderilmesi gerekmektedir. (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarından referans mektubu bu dönemki başvuruda alınmayacaktır.)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birisinden sonuç belgesi (Doktora/ sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları için mezun olduğu lisans programı diploması).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar online kayıt sırasında belirtmelidir.).
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir.

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.