Prof. Dr. Murat Baş <br> <strong>Dekan</strong>
Prof. Dr. Murat Baş
Dekan

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acıbadem Üniversitesinin diğer bölümleri ile birlikte ilk öğrencilerini 2009-2010 öğretim yılında kabul ederek ,"Sağlık Yönetimi", “Hemşirelik" ve "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" olmak üzere 3 bölüm ile yola çıkmıştır. Fakülte 2013-2014 yılında "Beslenme ve Diyetetik Bölümü"nün açılması ile bölüm sayısını dörde çıkarmıştır. Halen eğitim görmekte olan yaklaşık 850 lisans öğrencisi bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi 2012-2013 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Fakülte öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri gelişiminin uluslararası standartlarda olması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik oluşturulan dinamik ve deneyimli öğretim üyesi kadrosu, temel bilimler ve klinik bilimler alanında Tıp Fakültesi’nin eğiticileri ile daha da güçlenmektedir. Tüm bölümlerdeki mesleki dersler her yarıyılda asgari 5 saat yabancı dil eğitimi ile desteklenmektedir.

İleri teknolojik altyapıya sahip Ataşehir Kerem Aydınlar Kampüsü’nde teorik eğitimlerin yanı sıra, uygulamalı eğitimler modern laboratuvarlarda, Hemşirelik Bölümünün uygulamalı eğitimlerinin bir bölümü ise ülkemizin en donanımlı ve modern simülasyon eğitim merkezinde verilmektedir.

Güçlü eğitim kadrosu ve kampüsün teknolojik olanaklarının yanı sıra Fakültenin en güçlü yanlarından bir tanesi öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinin büyük çoğunluğunu öğretim üyeleri ve deneyimli meslekdaşların gözetiminde Acıbadem Sağlık Grubu'nun en yeni teknoloji ile donatılmış hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde yapma olanağıdır.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel hedefi mesleki yönden kendi alanında yetkin, donanımlı, bilimsel düşünen ve üreten, teknolojiyi çok iyi kullanabilen, yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası arenada kendisini, çalıştığı kurumu ve ülkemizi başarıyla temsil edebilecek çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon:

Alanında saygın ve zengin öğretim üyesi kadrosu, uluslararası kalite standartlarında, akredite edilmiş eğitim programları ile ulusal ve uluslararası platformlarda mezunları tercih edilen, yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kaynak gösterilen, ülkemiz sağlık sisteminin geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olan, öncü eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olma nitelikleri ile Türkiye’nin en iyi Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında yer almaktır.

Misyon:

Toplum ve birey sağlığının korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi amacıyla kanıta dayalı ve güvenli hizmetin sunumu ve yönetimi için gerekli en üst düzey ulusal ve uluslararası standartta teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim vererek, bilimin aydınlattığı yolda ilerleyen, yaşam boyu öğrenme, öğretme, iletişim ve araştırma becerilerine sahip, yenilikçi, fark yaratan, kültüre duyarlı, ekip anlayışına sahip, etik değerlerden ödün vermeden mesleki hak ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, çağdaş ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Temel Değerler:

 • İnsan haklarına saygıyı gözeten,
 • Etik değerleri benimseyen,
 • Kurumsal aidiyeti destekleyen,
 • Adil, şeffaf ve hesap verebilen,
 • Bilimin üstünlüğünü kabul eden,
 • Akademik mükemmelliği hedefleyen,
 • Ekip çalışmasının önemine inanan,
 • Planlı ve verimli çalışan,
 • Mesleki değerleri özümseyen,
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden ve uyum sağlayan,
 • Öğrenci ve kalite odaklı, bütüncül bir bakış açısı ile eğitim veren kurum olmak.
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.