Üniversitemiz tarafından sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik hazırlanan 2 projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Biyoistatistik ve Biyoinformatik, Medikal Biyoteknoloji, Medikal Biyoteknoloji (Bütünleşik Doktora) ve Fizyoloji Programlarında öğrenim gören toplam 15 doktora öğrencisine burs verilecektir. Bu proje kapsamında bursiyer olarak kabul edilen öğrencilere 5 yıl süreyle 4.500 TL burs verilecektir. Bu öğrenciler doktora öğrenimleri sonrasında ilgili alanda istihdam olanağına da sahip olacaktır

Son güncelleme tarihi: 11/03/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.