Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz), bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bekliyor. Program, Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Program, Sosyal Bilimler ya da Sağlık Bilimleri alanında lisans öğrenimi görmüş öğrencilerin sağlık sosyolojisi konusunda uzmanlaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Sağlık Sosyolojisi, toplumsal kurumlar ile sağlık ve hastalık arasındaki ilişkileri, tıbbın diğer toplumsal kurumlar üzerindeki etkilerini, sağlığın sosyal, siyasal ve kültürel belirleyenlerini, farklı ekonomik sistemlerin sağlığa ilişkin düzenlemelerini inceleyen bir çalışma alanıdır. Tedavinin önemli bir boyutunu oluşturan hasta-hekim ilişkisi, toplumun sağlık konusundaki tutum ve davranışlarını etkileyen iletişim süreçleri, hastane yaşamı, sağlık çalışanlarının özellikleri ve gereksinimleri de sağlık sosyolojisi kapsamındaki konulardır. Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, akademik çalışmalarına bu alanda devam etmemeye karar verdikleri takdirde genel ya da başka bir alanda uzmanlaşmış bir sosyoloji doktora programına devam edebilirler.

Sağlık Sosyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sosyoloji alanında uzmanlaşmayı isteyen, ancak akademik kariyer yapmayı planlamayan adaylar için çok uygun olacak, onları sağlığa ilişkin çeşitli alanlarda yönetim, araştırma, planlama, eğitim, danışmanlık gibi uygulamacı konumlara hazırlayacaktır. Program, Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Program hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın

Son güncelleme tarihi: 28/03/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.