Acıbadem Üniversitesi’nde, 13 Temmuz 2018 tarihinde, Türkiye'de Demokrasi Tarihi ve Bunun Sağlık ve Eğitime Yansımaları kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Ülkemizde Demokrasi Tarihi ve Bunun Sağlık ve Eğitime Yansımaları" başlıklı toplantı 13 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İnci User’in sunuş ve kolaylaştırıcılığını yaptığı toplantıya, Acıbadem Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden öğretim üyeleri ve Üniversite çalışanları katıldılar. Prof. User toplantıyı açarken, demokrasinin erdemine ve önemine dikkat çekti.

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, “Türkiye’de Demokrasinin Öyküsüne Tıp Tarihinden Bakış” başlıklı bir konuşma yaptı. Ülman, konuşmasına, demokrasi tanımını ele alarak başladı. Bu alandaki bilimsel literatürden hareketle; 'tüm katılanların eşit koşullar altında kolektif biçimde fikir ürettiği çoğulcu karar verme yöntemi’ olarak incelenen demokratik sistemlerin; aile, sivil toplum, devlet, devlet üstü yapılar gibi tüm gruplarda eşitlik, eşitlikçilik kavramlarıyla özetlenebilecek bileşenlerine değindi. Bu tanım ve içerik doğrultusunda, Ülman, tıp tarihi araştırmalarından yararlanarak, Türkiye’de modernleşme öncesi geleneksel dönemde sosyolojik yapı ve bu yapının tıbbi uygulama ve sağlık ihtiyacının karşılanmasında etkilerine dikkat çekti. Lale Devri, Tanzimat, Meşrutiyet ve 19. Yüzyıl boyunca geleneksel uygulamalarda ortaya çıkan yenileşme, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilme, çağdaşlaşma ve modernleşme sürecinin temel basamaklarını ve yapı taşlarını ele aldı. Bu süreçte genel anlamda toplumsal değişim çerçevesinde, hekim ve sağlık çalışanı yetiştiren eğitim kurumu Tıbbiye'de ortaya çıkan modernleşme ve etkilerine çeşitli tarihi olgular ışığında değindi.

Toplantı, Prof. Dr. User’in oturumu özetlemesi ve katılımcıların, çeşitli tıp disiplinlerinin tarihinden örnekler vererek yaptıkları katkılarla sona erdi.

Son güncelleme tarihi: 16/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.