Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk projesini tamamladı. Merkez; TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün Projesi kapsamında, eğitim ve danışmanlık hizmeti verdi. TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte yürütülen 9 aylık proje, 2017 yılı Mayıs ayında başlamıştı.

Yürütücülüğü Doç. Dr. Haluk Özsarı tarafından yapılan “Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi Uyumlaştırması Projesi”, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki sağlık hesapları sistemini geliştirme kapsamında başlattığı sağlık hesapları sisteminin OECD Sağlık Hesapları Sistemi 2011 sürümüne yükseltilmesini amaçlamaktadır. Projede, 5 ayrı üniversiteden akademisyenler, danışman ve araştırmacılardan oluşan 19 kişilik ekip görev aldı.

Proje kapsamında; sağlık harcamaları sisteminin daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve mevcut durumun tespiti amacıyla 3 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla bir Başlangıç Raporu hazırlandı. Sağlık Hesapları Sistemi’ne katkı sağlayıcı olarak belirlenen kamu, özel, merkezi, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından 27 ayrı kurum arasında iletişim, koordinasyon, işbirliğinin arttırılması ve sistemin entegrasyonu için izlenmesi gereken adımların belirlenmesine yönelik toplantılarla eğitimler düzenlendi.

Sağlık harcamalarına yönelik veri toplayan kurum ve kuruluşlardan toplam 64 katılımcı ile 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen çalıştayda, ilgili ana kurum ve kuruluşların sunumlarının ardından, Ortak Akıl Platformu formatıyla mevcut durum analizi ve öneri geliştirme çalışmaları yapıldı.

Eğitimler; Veri Toplama ve Veri Analizi eğitimleri olarak, 20-24 Kasım 2017 ve 20 Kasım – 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da, Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, üniversiteler ve diğer ilgili paydaş kuruluşlardan gelen katılımcılarla gerçekleştirildi.

9 Şubat 2018 tarihinde Ankara’daki Proje Kapanış Toplantısı’nda; projede yürütülen faaliyetler ile ortaya çıkan ürünler tartışıldı. Yapılan çalışmaların kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği için oluşturulan “Eylem Planı” ile Proje çıktısı olarak “Yol Haritası” önerisi değerlendirildi.

Son güncelleme tarihi: 30/04/2018
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.