Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamındaki ilk projede “veri toplama” ve “veri analizi” eğitimleri gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’deki sağlık hesapları sistemini geliştirmek amacıyla başlatılan ve Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi’nin OECD Sağlık Hesapları Sistemi 2011 sürümüne yükseltilmesinin amaçlandığı “Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi Uyumlaştırma Çalışması” adlı projenin hedefleri arasında, veri toplayan kurumlara yönelik “veri toplama” ve “veri analizi” eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve eğitim kılavuzlarının oluşturulması da bulunmaktaydı.

20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Veri Toplama Eğitimi ve 20 Kasım – 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Veri Analizi Eğitimi, Ankara’da, Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, üniversiteler ve diğer ilgili paydaş kuruluşlardan gelen katılımcılarla gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimlerin tasarımı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapıldı ve uygulandı. Veri toplama eğitiminden 26, veri analizi eğitiminden 44 katılımcı yararlandı.

Son güncelleme tarihi: 07/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.