"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi"

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK-TÜSSİDE arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamındaki ilk proje.

Merkez; Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’deki sağlık hesapları sistemini geliştirmek amacıyla başlatılan “Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi Uyumlaştırma Çalışması” kapsamında, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü arasındaki anlaşmada eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere yer almaktadır.

2017 yılı Mayıs ayı ile 2018 yılı Şubat ayı sonu arasındaki dönemde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında, Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD Sağlık Hesapları Sistemi 2011 sürümüne yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sağlık harcamaları sisteminin daha ayrıntılı değerlendirilmesi, güncelleştirilmiş metodolojinin kurgulanması ve uluslararası karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesine yönelik olarak, veri toplanmasına katkı sağlayan kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, finansal sürdürülebilirlik ve maliyet-etkili politikalara yönelik olarak sağlık harcamaları sisteminin daha ayrıntılı değerlendirilmesinin, takibinin ve analizinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu yönde, mevcut durum tespitine yönelik Başlangıç Raporu 3 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla hazırlandı ve 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da bir Açılış Toplantısı ve Çalıştay düzenlendi. 13 Eylül 2017 Çarşamba günü, açılış ve ardından sağlık harcamalarına yönelik veri toplayan temel kurum ve kuruluşların sunumları gerçekleştirildi; sağlık harcamalarına yönelik veri toplayan kurum ve kuruluşlardan toplam 64 katılımcı, 14 Eylül 2017 Perşembe günü Ortak Akıl Platformu formatıyla mevcut durum analizi ve öneri geliştirme çalışmaları yaptılar.

Son güncelleme tarihi: 13/06/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.