Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman’ın “Galatasaray Tıbbiyesi, Tıbbiye’de Modernleşmenin Başlangıcı” adlı kitabı tıp tarihi ve tıp eğitimi tarihi üzerine yapılacak araştırmalar için temel bir kaynak eser niteliğindedir.

Türkiye’nin modernleşme tarihinde, tıp eğitiminin önemli bir yeri bulunur. 19. Yüzyılın başından itibaren, toplumsal değişme ve yenileşme hareketinin içinde, Tıbbiye, kurumsal olarak çağdaşlaşmanın taşıyıcı unsurlarındandır. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, “Galatasaray Tıbbiyesi, Tıbbiye’de Modernleşmenin Başlangıcı” adlı eserinde, tıp eğitiminin modernleşme sürecinin başlangıç yıllarını, Galatasaray Tıbbiyesi’nin çağdaşlaşma yolundaki ilk adımlarını ve sonrasını ele alır.

Eser, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin yıllık faaliyet raporları temelinde, titiz bir arşiv çalışması ve döneme ait orijinal kaynakların değerlendirilmesine dayanır. Yazar, bir zihniyet araştırması perspektifiyle, hem geleneksel dönemle hem de Batıdaki uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak, modernleşen tıp eğitiminin niteliğini, yenilikçi tıp uygulamalarını, döneme damgasını vuran hekimlerin, eczacıların yaşamları ile birlikte modern tıp eğitimindeki katkılarını, Tıbbiye’nin toplum sağlığı hizmetlerindeki rolünü inceler.

Kitap, tıp tarihi ve tıp eğitimi tarihi üzerine yapılacak araştırmalar için temel bir kaynak eser niteliğindedir.

Son güncelleme tarihi: 06/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.