Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde süregelen bilimsel çalışmaları hem Tıp Fakültemizle hem de üniversitemizdeki araştırma merkezleri ile paylaşmak ve disiplinlerarası bilimsel iş birliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Bilimsel Toplantıları’nın beşincisi 27 Nisan 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşti.

Öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Tıp FakültesiFizyoloji Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. Meltem Kolgazi konuşmacı olarak ağırlandı. Doç. Dr. Kolgazi, “Inflamatuar Barsak Hastalığında Konak-Mikrobiyota Etkileşimleri” başlıklı sunumunda, yapmış olduğu bilimsel projeler bazında ınflamatuar barsak hastalığından bahsederek, deneysel ınflamatuar barsak hastalığı modellerinde mikrobiyotanın inflamasyona olan etkileri ve konak-mikrobiyota etkileşimleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Araştırmalarını gastrointestinal inflamasyon, mikrobiyotanın inflamasyona olan etkileri ve kolinerjik anti-inflamatuar yolak üzerine yürüten Doç. Dr. Kolgazi’nin uluslararası düzeyde 13, ulusal düzeyde dört makalesi bulunmaktadır. “Sıçanlarda Asetik Asit ile İndüklenen Kolon İnflamasyon Modelinde Kolinerjik Anti-inflamatuvar Yolun Rolü” başlıklı araştırması ile 12. Bayındır Hastanesi Araştırma Teşvik Ödülü ve “Nesfatin-1 İndometazin ile İndüklenen Mide Hasarını Antioksidan Etkisiyle İyileştirir” başlıklı araştırması ile de Marmara Üniversitesi Hastaneler İşbirliği Derneği Bilim Ödülü’nde ikinciliğe layık görülmüştür.

Son güncelleme tarihi: 10/05/2022
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.