Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alp Dinçer'in yürütücüsü olduğu “Glial Beyin Tümörlerinin Genetik, Metabolik ve Histopatolojik Özelliklerini Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Non-invaziv Olarak Gösterebilecek Tanısal Ürün Geliştirilmesi” başlıklı projeye TÜBİTAK desteği

Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alp Dinçer'in yürütücüsü olduğu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Özduman'ın araştırmacı, Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Alpay Özcan'ın araştırmacı ve Doç. Dr. Özge Can'ın danışman; Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin Öztürk Işık'ın araştırmacı olarak görev alacağı “Glial Beyin Tümörlerinin Genetik, Metabolik ve Histopatolojik Özelliklerini Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Non-invaziv Olarak Gösterebilecek Tanısal Ürün Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı altındaki 1003-SAB-TANI-2016 çağrısı altında desteklenmeye layık görülmüştür.

Son güncelleme tarihi: 08/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.