Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’müz tarafından düzenlenen ikinci kolokyum “Yeni Dinsellikler ve Geç Modernite“ 13 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti.

Kolokyuma konuşmacı olarak katılan Dr. Gözde Mirza, doktora araştırmasının bulgularına dayanarak son yıllarda dünyada ve Türkiye’de çok yaygınlaşan esoterik inançlar, maneviyat arayışları, şifa bulma girişimleri, törensel pratikler hakkında bilgi verdi ve bu akımları modernleşme ve tüketim toplumu bağlamlarında tartışmaya açtı.

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Klasik Filoloji bölümünde yapmış, Yeditepe Üniversitesi’nde Antropoloji alanında yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesi’nde Antropoloji alanında doktora derecelerini kazanmış olan Dr. Gözde Mirza halen Antropoloji Derneği’nin başkanıdır ve dersler vermektedir. Kolokyum sunumuna konu olan doktora tezi Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından, 2018 yılında “Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları” adıyla yayınlanmıştır.

Son güncelleme tarihi: 03/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.