Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümümüz tarafından Uluslararası Klinik Sosyoloji Ağı (Réseau International de Sociologie Clinique - RISC) katılımıyla düzenlenen “Klinik Sosyoloji İçin Bir Giriş: Epistemolojik ve Metodolojik Temeller” başlıklı seminer 28 Kasım2019 tarihinde gerçekleşti.

Sosyoloji bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde ikisi de RISC üyesi olan STK çalışmacısı Sosyal Psikolog İclal İncioğlu ve Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Metin Cevizci klinik sosyolojik yaklaşımın oluşumu, kuramsal arka planı, metodolojik ilkeleri ve araçlarını tanıttıktan sonra bu alanda üretilmiş belirli eserler hakkında bilgi verdiler.

İki oturumdan oluşan bu seminerin ilk kısmında Metin Cevizci Sosyoloji ve Psikolojinin tanımlarına geri dönerek Sosyolojideki farklı paradigmalara değindi ve tarihsel süreçte toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve sosyolojinin bu değişimi ele alma biçimi arasında bağ kurarak klinik sosyolojik yaklaşımın sosyal ve tarihsel bağlamını tasvir etti. Sonrasında klinik sosyolojik yaklaşımın epistemolojik temellerini detaylandırdı ve Vincent de Gaulejac’ın Névrose de Classe. Trajectoire sociale et conflits d’identité (Sınıf Nevrozu. Sosyal Güzergâh ve Kimlik Çatışmaları) adlı eserini tanıttı.

İkinci oturumda İclal İncioğlu klinik sosyolojik yaklaşımın metodolojik temellerini tanıttı ve bu temellerin uygulamalardaki yansımalarından bahsetti. Sonrasında örnekler aracılığı ile klinik sosyolojide kullanılan metodolojik araçları (derinlemesine klinik görüşmeler, dâhil olma grupları, photolangage, aile hikâyesi gibi) tanıttı. Son olarak Vincent de Gaulejac’ın L’histoire en héritage. Roman familial et trajectoire social (Devralınan Tarih. Aile Hikayesi ve Toplumsal Güzergah) adlı eserini tanıttı.

Son güncelleme tarihi: 13/01/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.