Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Plan ve Kalite Çalıştayları Gerçekleştirdi.

Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerinde niteliği yükseltmek, zamanı planlayarak, hedefe yönelik çalışmak amacıyla; 15 Şubat 2017 tarihli ilk Stratejik Plan ve Kalite Çalıştayları gerçekleştirdi.

Çalıştayında, Enstitünün misyon, vizyon, temel ilke ve değerleri belirlenmiş; SWOT analizi yapılmıştır. Ardından, Enstitü akademisyenleri, 24 Şubat 2017 günü ikinci kez bir araya gelerek, eğitim, öğretim, araştırma, örgütsel yapı, kurum dışı paydaş ilişkileri konusunda hedeflerini, zaman çizelgesinde, uzlaşıyla saptamışlardır Her iki Çalıştayın Raporlarından üretilen Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Planı, 7 Nisan 2017 tarihinde Rektörlüğe sunulmuştur. Genç Enstitümüz, hedef ve amaçlarını planlı ve kararlı biçimde hayata geçirecektir.

Son güncelleme tarihi: 05/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.