Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu yıl başlattığı Sektör Buluşmaları’nın üçüncüsünü, 25 Kasım 2016 Cuma günü gerçekleştirdi.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu yıl başlattığı Sektör Buluşmaları’nın üçüncüsünü, 25 Kasım 2016 Cuma günü gerçekleştirdi. Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde düzenlenen ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. S. Haluk Özsarı’nın panel başkanlığını yaptığı toplantıya yurt içi ve yurt dışından katılım büyük oldu.

Hem ülkemizde hem de dünyada sağlık politikalarının şekillendirilmesinde etkili rol oynayan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl başlatılan sektör buluşmalarının üçüncüsü 25 Kasım 2016, Cuma günü gerçekleştirildi. Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde düzenlenen sektör buluşmalarına yurt içi ve yurt dışından büyük katılım oldu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın panel başkanlığını yaptığı ve ‘Büyük Veri - Big Data’ başlığıyla düzenlenen panelde uzman konuşmacılar tarafından; 21. Yüzyılın başından bu yana dünya çapında hızla büyüyen, giderek daha hızlı toplanan ve daha karmaşık bir yapıya sahip olmaya başlayan verinin, özellikle sağlık sektöründe verimin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kaliteli sağlık hizmet sunumu açısından yeri ve önemi ele alındı.

Artan Veri Doğru Kullanım

İki bölüm olarak gerçekleştirilen panelde; ilk olarak Nebraska Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Lorena Baccaglini “Elektronik hasta kayıtları, fatura bilgileri ve ulusal veri tabanları kullanılarak hasta bakım hizmetlerinin geliştirilmesi” konulu sunumunda, Nebraska Medical Center, Bellevue Medical Center ve University of Nebraska Medical Center’da hastane genelinde kaliteyi iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için klinik etkililiğin yeniden tasarlanması; 48 eyalette binden fazla şirkette sigorta genelinde katma değer yaratmak amacıyla talep sahipleri ve işverenler için sağlık kartları geliştirilmesi ve ulusal veri tabanları kullanılarak nüfus genelinde iyileştirme yapılacak bireyler ve süreçlere yönelik hedeflerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen üç farklı projeyi uygulamadan örnekler ile paylaştı.

26 yıllık Dünya Sağlık Örgütü deneyiminden yeni emekli olmuş ve Sınıflandırma ve Terimler Bölümü Başkanlığı da yapmış olan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, bilgi teknolojileri kullanımı konusunda ülke örnekleri ile desteklediği “Büyük Veri, e-Babil Kulesi’ni Önlemek” başlıklı sunumunda, her gün giderek artan miktarda verinin ortaya çıktığını ve toplandığını; bunun, yeni politikalar, müdahaleler ve girişimler üretilmesi sürecinde girdi olduğunu; ancak asıl zor olanın bu veriyi amacına uygun ve yerinde kullanarak “Büyük Zeka-Big Intelligence” haline getirmek olduğunu vurgulayarak “Önemli olan verinin büyüklüğü değil, bu veri ile ne yapıldığı” görüşünü vurguladı.

Sağlık Yönetim Sistemi Aracı olarak Büyük Veri

T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı’nın büyük veri konusundaki çalışmalarından oluşan sunumunda; sağlık verisinin büyüklüğünü sayılarla ifade ederek sağlıkta büyük veriden bir Sağlık Yönetim Sistemi Aracı olarak nasıl yararlanıldığını, sistemin nasıl yönetildiğini, coğrafi bilgi sisteminden E-nabız uygulamasına kadar örnekleriyle aktardı.

Panelin ikinci oturumunda İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Silahtaroğlu büyük verinin özellikleri ve kullanım alanlarını ele aldığı sunumunda; büyük verinin sadece büyük olmadığını, aynı zamanda değişken, doğruluk, değerli ve yüksek değişim hızlı gibi özellikleri de bulunduğunu belirterek; klinik araştırmalar, önleyici tıp, önlenebilir gereksiz ilaç kullanımı analizi, sağlık sigortası, toplum sağlığı analizleri ve risk yönetimi gibi alanlarda da kullanıldığının örneklerini verdi.

Teradata Bilişim Sistemleri’nden Endüstri Danışmanı Özgür Kaynar “Gelecek Nesil Sağlık Hizmetleri Analiz Yöntemleri” konusundaki sunumunda, sağlık bakım hizmetlerinde ‘bireyler için daha iyi bakım, toplumlar için daha iyi sağlık ve daha düşük kişi başı harcama’ şeklinde ortaya çıkan eğilimler ve zorluklar karşısında sunulan hizmetler ile uygulamalar, veri modelleri ve birleşik veri yapılarını örneklerle aktardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Medula sistemiyle sağlık sigortacılığında sahip olduğu büyük veri alanındaki birikimi ile bu konuda yapılmakta olan projeleri örnekleyerek, verilerin paylaşıma açılmasına yönelik çalışmaları, Doktor/Hastane bazında ortalamanın üstünde ve aşırı hizmet sunumu halinde yapılan müdahalelerde eğitimin daha etkili olduğuna yönelik tespitleri özetledi.

Son olarak, katılımcıların soru-cevap bölümünde; Medula’daki bilgilerin akademik çalışmalar başta olmak üzere uygun bir biçimde paylaşılması, sağlık bilgi sisteminin içinde sağlık çalışanları ile meslek örgütlerinden yararlanılması, uzmanlık dernekleriyle yakın çalışılmasının kazandırdıkları, DRG sistemine geçilmesinin gerekliliği, kamu hastanelerinde 2017 yılından itibaren DRG ile geri ödeme yapılmaya başlanacağı gibi ana başlıklar tartışıldı.

Son güncelleme tarihi: 11/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.