Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, ulusal ve uluslararası “Sağlık Politikaları”na katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği gelenekselleşen 8. Sektör Buluşmaları “Değer Bazlı Sağlık Hizmeti” başlıklı paneliyle, uluslararası katılımla, 5 Ekim 2018 Cuma günü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sağlık sistemlerinin odağının, maliyetten değere doğru değişmekte olduğu günümüzde, Değer Bazlı Sağlık Hizmeti kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Değer temelli sağlık hizmeti, sağlık hizmet sunucularına ödemenin, hasta sağlığı sonuçlarına dayanılarak yapıldığı bir sağlık hizmet sunum modelidir. Değere dayalı sağlık hizmeti anlaşmaları kapsamında, hizmet sunucular, hastaların sağlıklarını iyileştirmelerine, kronik hastalıkların etkilerini ve insidanslarını azaltmalarına ve kanıta dayalı bir şekilde daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olmalarının karşılığını almaktadırlar. Değer bazlı sağlık hizmetlerinde “değer”, sağlık sonuçlarının, bu sonuçları ortaya koymanın maliyetine göre ölçülmesinden elde edilmektedir. Değer bazlı sağlık hizmeti, yalnızca sağlık sistemlerine değil, hastalar, hizmet sunucular, tedarikçiler ve ödemeyi yapanların yanında tüm topluma yarar sağlamaktadır.

Bu önemli konunun sektörün tüm paydaşları ile tartışıldığı panelin katılımcıları, TİTCK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Mert VURAL, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Refik ALTUN, 3M Healthcare Business Group CEEMEA Sağlık Ekonomisi Lideri Dr. Flutura HASA, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Umut GÖKALP ve BAYER Türk Pazar Erişim Direktörü Dr. Mete ŞAYLAN oldu

Son güncelleme tarihi: 04/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.