Türkiye’nin ulusal sağlık politikaları çerçevesinde göz sağlığını ele alan ‘Ulusal Göz Sağlığı Programı’ yayını basıldı. Yayının, ülkedeki göz sağlığı hizmetlerinin gelişimini destekleyecek politikaların oluşturulması yönünde bir girdi çalışması olması amaçlanıyor.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin; tarafsız ve bilimsel bir dış bakış, çok paydaşlılık ve ortak akıl ile ulusal ve uluslararası “Sağlık Politikaları”na katkı sağlamak üzere gerçekleştirdiği ve sonuçlarını ilgili karar vericilerle paylaştığı çalışmalardan biri olan “Bir Ulusal Göz Sağlığı Programı Örneği Olarak: Ulusal Göz Sağlığı Programı” isimli ikinci yayını basıldı.

Merkez tarafından 2017 yılında, Türkiye’nin ulusal sağlık politikaları çerçevesinde özel bir alan olarak göz sağlığını ele alan bir dizi çalışma yürütüldü. 2016 yılında Novartis ve Alcon firmaları için Deloitte firması tarafından hazırlanan ve Türkiye’de göz sağlığı hizmetlerinin gelişimini destekleyecek ülke politikalarının oluşturulmasına yönelik ilk analiz ve eylem önerilerini içeren kalitatif araştırma raporu, Novartis ve Alcon firmalarının talep ve işbirliğiyle, Merkez tarafından 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir atölye çalışması ile ilgili paydaşlar olarak Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Oftalmoloji Derneği ile paylaşıldı. Merkez ile Novartis, Alcon ve Deloitte yetkililerinin de katıldığı toplantıdaki verimli diyalog ortamında ve izleyen süreçte paydaşlardan gelen bilgi ve alınan geri bildirimler rapora yansıtılarak tüm çalışma sürecini içine alan geniş kapsamlı yeni bir yayın haline getirildi.

Son güncelleme tarihi: 07/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.