Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) tarafından düzenlenen “Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi: Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları” toplantısı 11 Ekim 2019 tarihinde üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşti.

KLİMUD, Türk Nöroloji Derneği , Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ve TMC işbirliği ile düzenlenen toplantıda, santral sinir sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında sendromik yaklaşımların tıbbi mikrobiyoloji uzmanları ve ilgili klinisyenler ile birlikte tartışılarak, olgu yönetiminde disiplinler arası etkileşim ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Santral sinir sistemi olguları üzerinden mikrobiyolojik tanı yaklaşımları, olanaklar ve testlerin değerlendirilmesi birlikte tartışıldı.

Son güncelleme tarihi: 25/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.