Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Perinur Bozaykut Eker’in yürütücülüğünü yaptığı “Hipoksik direncin in vivo ve in vitro olarak kardiyak açıdan araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 2501 Araştırma Projeleri ABD Ulusal Bilim Vakfı NSF ile İkili İşbirligi Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Öğretim üyemizi ve araştırma ekibini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Son güncelleme tarihi: 15/06/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.