Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Günseli Bayram Akçapınar’ın yürütücü, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kanlıdere’nin danışman, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Bilişimi ve Biyoistatistik Yüksek Lisans programı öğrencilerinden Hüseyin Okan Soykam’ın yardımcı araştırmacı olarak yer aldıkları “Auto-AMP: Derin Öğrenme ile Otomatik Antimikrobiyal Peptid Tanıma” başlıklı proje TÜSEB- Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı ( 2019-TA-02) kapsamında desteklendi.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Son güncelleme tarihi: 08/01/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.