Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Biyoteknoloji Programı Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Erkan Mozioğlu ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Tanıl Kocagöz "Nükleaz Enzimlerini Üreten Mikroorganizmaların Hızlı Tanısı İçin Yöntem" isimli buluşlarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Patent tescili aldı.

Öğretim üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Son güncelleme tarihi: 03/08/2022
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.