Merkezin amacı sağlık politikaları konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, insan kaynağı yetiştirmek, toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmaktır.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 23 Şubat 2015 tarih ve 292276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile kurulmuştur.

Merkezin amacı, tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle sağlık politikaları konusunda; yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak amaçlarına hizmet ve öncülük etmek olarak belirlenmiştir.

Son güncelleme tarihi: 15/01/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.