Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Özpınar ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir'in yürütücüsü, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal’ın danışman olarak yer aldığı “Multiple Skleroz hastalığında perisitlerin rolünün araştırılması ve klinik alt tiplerin belirlenmesine yönelik tarama sistemi geliştirilmesi“ başlıklı proje TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Son güncelleme tarihi: 06/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.