Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Can’ın yürütücüsü olduğu “Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklendi.

Projede Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güldal Süyen, Prof. Dr. Serap Arbak, Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz Araştırmacı/Uzman olarak yer alıyor.

Son güncelleme tarihi: 22/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.