Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümüzün Üniversitemiz Senoloji Araştırma Enstitüsü, Europa Donna (Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu) ve Onkoloji Hemşireliği Derneği iş birliği ile düzenlediği Meme Kanseri Hemşireliği Kursu, 6-8 Nisan 2022 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşti.

Klinik alanlarda çalışan hemşirelere meme kanserinden korunma, erken tanılama, tedavi seçenekleri, rehabilitasyon ve palyatif dönem aşamalarına yönelik yetkinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen kurs, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ükke Karabacak, Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Gürsoy, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt ve Europa Donna temsilcisi Violet Aroyo başkanlığında gerçekleşti.

Toplamda üç gün süren kurs, teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümde tamamlandı. Kursun teorik bölümünde “Meme Kanseri Epidemiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları”, “Meme Kanserinde Bütüncül Bakım ve İzlem” ve “Meme Kanserinde Bakım Yaklaşımları” konu başlıkları üzerine Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Güler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Doç. Dr. Selda Rızalar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uslu, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Aydın, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nermin Ocaktan ve Öğr. Gör. Dr. Merve Kanığ, Üniversitemiz Senoloji Araştırma Enstitüsü’nden Uzm. Hem. Derya Subaşı Sezgin konuşmalarını yaptı.

Üçüncü gün gerçekleşen kursun uygulama bölümünde ise teorikte tartışılan konulara yönelik Üniversitemiz Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi CASE’de katılımcılarla birlikte simülasyon uygulamaları yapıldı. Kursun sonunda deneyimler paylaşıldı.

Son güncelleme tarihi: 09/05/2022
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.