Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve TÜSEB’in ortak yürütücülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Kasım 2019 itibariyle resmen başlamış olan “İSTisNA – İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu Fizibilite Projesi” ile nadir hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çözümler üreterek sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefleyen İSTisNA platformu güdümlü projesinin fizibilite çalışmaları başladı.

Projenin paydaşlara yönelik ilk önemli etkinliği olan “Paydaş Ağı Toplantısı ve Çalıştayı” 3 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti. Çalıştayda güdümlü proje olarak hayata geçecek İSTisNA platformuna doğrudan destek verecek ve platform bünyesinde oluşturulacak tanı ve izlem konseyine katılma yetkinliğine sahip “kilit paydaşlar” bir araya geldi.

“Paydaş Ağı Toplantısı ve Çalıştayı” İSTisNA platformunun genel tanıtımı ve tanışma ile başlayarak, ardından çalıştay aşamasına geçildi. Katılımcılar gruplar halinde her biri bir konu başlığına ayrılmış olan beş farklı masada, platformun faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili tartışarak o konudaki öneri ve görüşlerini bildirdi. Çalıştay her katılımcının tüm masalarda yaklaşık 30 dakika geçirerek konuları tamamlayınca sona erdi.

Son güncelleme tarihi: 03/02/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.