“Sağlık Girişimlerinin Küresel Pazara Erişimi” projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Projenin temel amacı; İstanbul başta olmak üzere Türkiye sağlık sektörü girişimcilerinin uluslararası pazarda yer alması, ülkemizde üretilen katma değerli bilginin, hizmet ve ürünlerin yurtdışı pazarlarda da yer almasını sağlayarak sağlık sektörü girişimlerinin ölçek büyüterek hızlandırılmasıdır.

Bu kapsamda hem girişimcilerin yoğun rekabet şartları altında ayakta durabilmelerinin önü açılacak hem de Acıbadem Üniversitesi tarafından tahsis edilecek kuluçka merkezinin tanıtımı yapılarak uluslararası girişimlerin de ülkemize kazandırılması sağlanacaktır.

Sağlık Girişimlerinin Küresel Pazara Erişimi Projesi ile İstanbul da önemli bir sağlık organizasyonunun birincisinin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Organizasyonda girişimciler Türkiye ve dünya çapındaki liderler ve önemli isimlerle bir araya getirilecektir. Organizasyonda dünya sağlık teknolojileri, sağlık reformları, Türkiye sağlık politikaları, sağlık girişimcilerinin önemi gibi başlıklarda konuşmaların düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinliğin gelenekselleştirilmesi ve süre gelen her yıl girişimcilerin ve liderlerin bir araya getirilerek Türkiye sağlık girişimcilerinin uluslararası düzeyde tanınması hedeflenmektedir.

Etkinlik sonrasında ortaya çıkacak yeni iş birliklerinin, girişimcilerin, sağlık akademisyenlerinin, yatırımcıların, mentorların ve sağlık teknolojilerinin yer aldığı bir web tabanlı platform oluşturulacaktır. Platformda belirtilen içeriklerin bir uygulamaya dönüştürülerek tüm dünyanın erişebileceği bir bilgi havuzuna dönüşmesi de planlanmaktadır.

Etkinlik sonrası Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek uluslararası pazarlara yönelik eğitimlerin ardından girişimcilerin bu pazarlarda yer almaları için bir yarışma düzenlenecektir. Girişimlerin uluslararası platformlarda ve uluslararası pazarlarda yer edinebilmeleri için düzenlenen yarışmadan seçilen 3 startup ikişer kişilik ekipler ve proje ekibimizden oluşacak bir destek ve danışman ekibiyle birlikte Londra, Hollanda ve Singapur’a gönderilecektir. İngiltere, Hollanda ve Singapur’da proje ekibimizin işbirliği yapacağı girişimcilik merkezlerinden girişimcilere bölgeye özel pazarlama stratejileri, müşteri, ortak ve yatırımcı ağları ile görüşme destekleri ve Avrupa standartlarına sağlık girişimciliği eğitimleri alınacaktır. Ayrıca yarışma sonucu belirlenen 3 girişimciyi Singapur’da düzenlenen IPI Fuarı’na katılım ve stand açma desteği sağlanacaktır. Böylece dünya sağlık girişimciliğinin başında yer alan bu ülkelerde girişimcilerimiz mevcut pazarlara girebilmelerine ya da yeni bir pazar ortamı yaratabilmelerine destek verilecektir.

Son güncelleme tarihi: 12/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.