Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) ve İMDAT Derneği iş birliği ile bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, “Viktimoloji” temasıyla 16-18 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

Mağdur teması ile gerçekleştirilen uluslararası kongre, 5 akademik panel, 2 konferans, 9 sözlü bildiri ve 2 poster bildiri oturumuna ev sahipliği yaptı. 6 farklı ülkeden konuşmacı ve katılımcıların online olarak bir araya geldiği kongre, ASUMA Müdürü ve İMDAT Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat’ın “Mağdur Neden Mağdur?” başlıklı konuşması ile açıldı.

2 gün boyunca devam eden kongrede, “Kent Mağduru Çocuk”, “Cinsel Suç Mağduru Kadın”, “Suç Mağduru Birey”, “Mağdurun Teşhisi ile Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar” ve “Mağduru Koruma ve Rehabilitasyon ile Önleme Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar” temaları ile 5 akademik panel gerçekleştirildi.

Kongrenin ilk gününde “Kent Mağduru Çocuk” oturumunda ASUMA Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat moderatörlüğünde, kentlerin çocuklar için nasıl mağduriyete yol açtığı, tartışıldı. İngiltere Middlesex Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Ball, İngiltere ve Avrupa perspektifiyle farklı örnekler verdi. Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy sosyolojik perspektif ile ve Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet ise yerel yönetim örnekleri ile kent çocuk ilişkisine değindi.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alanay’ın moderatörlüğünde düzenlenen oturumda ise kadına karşı cinsel şiddet ve mağdur olarak kadın konuşuldu ve tüm boyutları ile ele alındı. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikolojik nedenler ve sonuçları üzerine bilgi aktarırken ceza hukukçusu Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut hukuki boyutu ve süreci anlattı. Belgrad Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vesna Nikolovic ise Balkan Türkiye karşılaştırması ise konuya değindi.

İkinci gün ise Prof. Dr. Cengiz Güleç’in “Mağdurun Suçu Ne?” başlıklı konferansı ile açıldı. Ardından Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nadi Bakırcı moderatörlüğünde suç mağduru birey konusu tartışıldı. Bireyin mağduriyetini sosyolojik perspektifle dile getiren Acıbadem Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. İnci User’in ardından Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı’ndan Murat Binici Türkiye’deki uygulama ve süreçler hakkında detaylı bilgi verdi. Son olarak Yunanistan Panteion Üniversitesi’den Prof. Dr. Vasiliki Artinopoulou Avrupa’daki güncel durum üzerine değerlendirmede bulundu.

Günün ikinci yarısında ise Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Şahiner moderatörlüğünde mağdurun teşhisi ve tedavisine yönelik yaklaşımlar konusu ele alındı. Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kar gerçekleştirdiği detaylı sunumuyla teşhis ve tedavideki yaklaşımları anlatırken, Romanya Dunarea de Jos Universty of Galati’den Dr. Monica Moraru, iki ülke karşılaştırmalı süreç ve tedavi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman ise çocuk ve ergenler açısından bir yaklaşım sundu.

Akademik panellerin sonuncusunda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Abbasoğlu moderatörlüğünde mağduru koruma ve rehabilitasyon konuları masaya yatırıldı. Dr. Bülent İlik, sosyal hizmetteki son gelişmeleri ve koruma ve rehabilitasyondaki güncel yaklaşımları aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu, hukuki anlamdaki gelişmeleri ve koruma uygulamalarını aktardı. Covid sebebi ile kongreye katılım gösteremeyen University of Londan’dan Prof. Dr. Virginia Morrow yerine Prof. Dr. Oğuz Polat’ın kapanış konuşmasıyla birlikte kongre sona erdi.

Kongre’de ayrıca 9 sözlü bildiri oturumunda 58 bildiri sunulurken, 2 poster oturumunda ise 48 bildiri sunuldu. Çok farklı alanlardan farklı temaların yer aldığı sunumlar başarıyla tamamlandı.

Üçüncü gün ise “Mağdur Çocukla Görüşme Teknikleri Kursu” 78 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mağdur çocukla görüşme tekniklerinin önemine değinilen kursta, adli tıp yaklaşımı, çocukta psikiyatrik durum değerlendirmesi, görüşme tekniklerine dair eğitim verildi. Ayrıca çocukla hukuki süreçte görüşme ve görüşmenin öneminin yanında Yargıtay kararları ışığında değerlendirme de yapıldı.

Son güncelleme tarihi: 23/10/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.