Eğitim programının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine eğitimin önemli paydaşlarından olan öğrencilerin katılımının sağlanması amacıyla I. Hemşirelik Öğrencileri Çalıştayı 25 Nisan 2017 Salı günü Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Akreditasyon Komisyonu Alt Çalışma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahire Ulus önderliğinde, kurul üyeleri Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu, Öğr. Gör. Yasemin Uslu ve Arş. Gör. Yağmur Şancı tarafından düzenlenen çalıştayda tüm sınıfların katılımı ile eğitim/öğretim sürecinde karşılaşılan sorunların beyin fırtınası yöntemi ile ortaya çıkarılması, saptanan sorunlarda önceliklerin belirlenmesi ve çözüme yönelik görüşlerin belirlenmesi ve takım çemberlerinin oluşturulması amaçlandı.

Çalıştaya toplam 220 öğrenci katıldı. Öğrencilere söz hakkı verilerek eğitim programına yönelik sorunlar belirlendi. Oylama ile sorunların önem sıraları belirlendi ve 9 kalite çemberi oluşturuldu. Her bir çemberden sorumlu öğrenciler, rehber hocaları ile haftalık olarak toplandı ve geliştirme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar sonrası; her bir çember tarafından soruna yönelik çözüm önerileri 2 Haziran 2017 Cuma günü yürütme kurulu üyeleri Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ükke Karabacak, Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Sonay Canbolat ve Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Gelişim Müdürü Uzm. Hem. Şehriban Serbest, bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile iki oturumluk bir toplantı ile sunuldu. Toplantıda çalıştayda görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Son güncelleme tarihi: 03/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.