Horizon 2020 VIRT²UE Eğiticinin Eğitimi Kursu 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde üniversitemiz ev sahipliği gerçekleşti. VIRT²UE Araştırma Etiği Eğitici Eğitimi Programı, Türkiye’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi M. Volkan Kavas'ın temsilciliğinde; Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoetik Lisansüstü Programı ve Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yesim Işıl Ülman iş birliğinde yürütülmektedir.

Kurs katılımcıları, bilimsel araştırmalarda etik erdem ve ilkeler üzerinde derinlemesine düşünmek, Avrupa Araştırma Etiği Kılavuzu (European Code of Conduct for Research Integrity)’nda belirlenmiş ilkelerin, nasıl belli bir araştırma olgusu bağlamında uygulanacağını anlamak ve çözümlemek konusunda eğitim aldı. Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde uygulanmakta olan bu eğitici eğitimi kursu, katılımcılara, kendi üniversite ve akademik çalışma ortamlarda eğitim vermek üzere uyarlanabilecek alıştırma ve uygulama materyali, bilgisi ve araçları sundu.

Biyoetik, halk sağlığı, eczacılık etiği, sosyoloji, tarih uzmanlık alanlarından yetkin akademisyenler, bu eğitime gönüllülükle katıldı. Kurs kapsamında hedeflenen; uzman katılımcıların, almış oldukları bu yenilikçi eğitimi, kendi kurumlarında, iyi araştırma, araştırma ve yayın etiği bilgi ve becerilerini yaygınlaştırmak üzere uygulamalarıdır.

Avrupa Birliği Horizon 2020 projeleri kapsamında desteklenmiş olan VIRT²UE Araştırma Etiği Eğitici Eğitimi Programı, bir araştırma etiği kursunu uygulayabilmek üzere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.

Programa buradan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 02/03/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.