Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Paydaş Çalıştayı 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşti.

Bölüm başkanı Nuray ALACA çalıştay toplantısına, toplantının amacı, hedefleri, program akışı ile ilgili “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün Dünden Bugüne Gelişimi” başlıklı bir sunum yaparak başladı. Çalıştayın devamında çalıştay ile ilgili sorular alındı ve üzerine tartışma yapıldı. Öğleden sonra programında çalıştay grupları belirlendi ve her bir çalıştay grubu ilgili konu başlığı altında çalışıldı. Etkinliğin sonunda çalıştay sonuçları açıklandı. Aşağıdaki tabloda program akışı bulunmaktadır.

Saat

Konu

 

09:00-10:30

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün Dünden Bugüne Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

10:30-10:45

Ara

 

10:45-12:00

Sorular ve Tartışma

Tüm Katılımcılar

13:00-15:00

Çalıştay gruplarının belirlenmesi ve çalışmalara başlanması

Tüm Katılımcılar

15:00-15:15

Ara

 

15:15-17:00

Çalıştay sonuçlarının açıklanması

Tüm Katılımcılar

Çalıştay kapsamında aşağıdaki konu başlıkları görüşüldü;

1- Misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesi konusunda bilgilendirme ve paydaş görüşlerinin alınması
2- Program çıktılarının eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesi konusunda bilgilendirme ve paydaş görüşlerinin alınması
3- Güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditlerin eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesi konusunda bilgilendirme ve paydaş görüşlerinin alınması
4- Müfredat içeriğinin eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesi ile ilgili bilgilendirme ve paydaş görüşlerinin alınması
5- Klinik uygulama işleyişinin eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesi ile ilgili bilgilendirme ve paydaş görüşlerinin alınması
6- Paydaş genel beklentisinin eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesi ile ilgili bilgilendirme ve paydaş görüşlerinin alınması

Son güncelleme tarihi: 16/07/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.