Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla 9 Haziran 2021 tarihinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Karma Eğitim Paydaş Çalıştayı çevrim içi olarak düzenlendi.

Çalıştay kapsamında bölümün misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin, program çıktılarının, güçlü-zayıf yönler, fırsat ve tehditlerinin, müfredat içeriğinin ve paydaş genel beklentisinin karma eğitim-öğretimde yapılan çalışmalar ile örtüşmesiyle ilgili bilgilendirme ve paydaş görüşleri alındı.

Son güncelleme tarihi: 24/08/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.