Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından 2017 başında basılan kitap, 15-19 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde tanıtıldı.

Prof. Dr. Angus Dawson ve Prof. Dr. Marcel Verweij editörlüğünde etik ve halk sağlığı disiplinlerinin saygın akademisyenlerince kaleme alınan kitap, bir grup biyoetik ve halk sağlığı uzmanı tarafından Türkçeye kazandırılmıştı. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından 2017 başında basılan kitap, 15-19 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde, yoğun bir katılımla gerçekleşen, özel bir oturumla tanıtıldı.

Prof. Dr. Ayşen Bulut, Uzm. Dr. Muhtar Çokar, Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr. Tacettin İnandı ve Arş. Gör. Ahmet Can Bilgin, yaptıkları sunumlarla, kitabın, insan ve toplum sağlığı, kişi özgürlükleri, kamu yararı, etik sorumluluk kavramlarına getirdiği açılım hakkında bilgi verdiler.

Tarihsel bakışla, Yurttaş Temelli Cumhuriyetçilik anlayışıyla halk sağlığı kavramının gelişimi, hem kişi özgürlüklerini koruyan hem de kamu yararını gözeten devlet politikaları, sağlığın, toplumda en üstün yasa olarak, insan hakları temelinde irdelenmesi, kitabın özgün yanlarını oluşturuyor. Biyoetik konular nüfus düzeyinde nasıl ele alınabilir, uzmanlarla hizmet kullananlar arasında nasıl bir ilişki kurulabilir, öncelikler nasıl belirlenmeli, halk sağlığı talepleri her zaman kabul edilebilir mi, toplumsal müdahaleler her zaman tutarlı oluyor mu, sağlık hizmetlerini geliştirmede başkalarına karşı yükümlülükler, paternalist olmayan yaklaşımlar, aydınlatılmış onamın işlerliği gibi etik kuramın tartışma konuları; bulaşıcı hastalıklar, aşılama programları, tütünden caydırma, yenidoğan taramaları bağlamında inceleniyor.

Kitabın ele aldığı meseleleri, daha derinlemesine tartışmak üzere 15 Mayıs 2017 tarihinde Acıbadem Üniversitesi’nde tüm gün süren bir Çalıştay gerçekleştirilecek.

Çalıştay Programı’na ulaşmak için tıklayın

Son güncelleme tarihi: 09/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.