Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Filiz Onat’ın önderliğinde düzenlenen “Epilepsi ve Deneysel Modelleri: Teorik ve Uygulamalı Eğitim Programı” başlıklı kurs 12-14 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Kurs, epilepsi hastalığının ve bu alanda yapılan temel bilimler araştırmalarında yaygın olarak kullanılmakta olan tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi amacıyla düzenlendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimler ile katılımcıların epilepsi konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, deneyimli öğretim üyelerinin tecrübe ve bilgilerini gençlere aktaracağı ortamın oluşturulması, ulusal iş birliklerinin kurulması ve var olan iş birliklerinin gelişmesi ve ülkemizin araştırma-eğitim faaliyetlerine katkıda bulunulması amaçlandı.

Epilepsi, sinir biliminin –nörobilimin- alt alanlarından biridir. Sinir bilimi ve özelleşmiş olarak epilepsi alanında ülkemizin öncelikli hedefleri, üst düzeyde araştırma yapma potansiyeli olan bilim insanlarının yetiştirilmesi ve uluslararası düzeyde ülkemizin araştırma alanında rekabet gücünün artırılmasıdır. “Epilepsi ve Deneysel Epilepsi Modelleri: Teorik ve Uygulamalı Bilimsel Eğitim Etkinliği” lisansüstü düzeyde öğrencilere, genç araştırmacılara ve uzmanlara yönelik olarak düzenlendi. Bu eğitimde, epilepsi hastalığının ve bu alanda yapılan temel bilimler araştırmalarında yaygın olarak kullanılmakta olan tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi gerçekleştirildi.

Kurs kapsamında Acıbadem Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere 5 farklı üniversiteden epilepsi alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin görev aldı.

Kursa katkı sağlayan öğretim üyeleri:

Prof. Dr. Filiz Onat, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Kadriye Ağan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İpek Midi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ebru Altındağ, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Doç. Dr. Medine Gülçebi İdriz Oğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Rezzan Gülhan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Uğur Özbek, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Özlem Akman, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur Işık, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Güldal Süyen, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Beki Kan, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Devrim Arslan, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ümit Şehirli, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Serap Şirvancı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Betül Karademir Yılmaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Melis Yavuz, Acıbadem Üniversitesi Eczaclık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nihan Çarçak, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Son güncelleme tarihi: 30/04/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.