Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr. Ecz. Hilal Bardakcı’nın yürütücülüğünü yaptığı ve Ecz. Kevser Özdemir’in araştırmacı olduğu "In vitro sindirim simülasyonunun, halk arasında antidiyabetik ajan olarak kullanılan "hünnap" (Ziziphus jujuba Mill.) bitkisinin α-glukosidaz, ve α-amilaz enzimleri, antioksidan aktivitesi ve kimyasal profili üzerine etkilerinin incelenmesi" başlıklı projesi Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (ABAPKO) tarafından desteklendi.

Son güncelleme tarihi: 19/08/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.