YÖKAK tarafından üniversitemizin güçlü yanlarından biri olarak belirtilmiş olan “Mentörlük” çalışmaları, Eczacılık Fakültesinde de önemli süreçlerden biri olarak 2019-2020 yılında kurulan Eczacılık Fakültesi Mentörlük Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Komisyonun dört gönüllü üyesi, Ekim ayında AKRAN MENTÖRLÜK Programı için çalışmalarını tamamlamış ve 2 Kasım 2019 tarihinde programı başlatmıştır. Yüz yüze başlayan ve bahar döneminde online devam eden akran mentör ve menti buluşmaları ile program ilk akademik yılını haziran ayında tamamlamıştır. Menti ve akran mentör değerlendirme anketleriyle süreç konusunda geribildirim alınmış, programın güçlü yönleri ve geliştirilmeye açık yönleri de belirlenmiştir. Yapılan yıl sonu raporlamaları ve süreç iyileştirme çalışmalarından sonra, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü ikinci akademik yıl için süreç başlatılmış ve MENTİ (bilgilendirme toplantısı) ve AKRAN MENTÖRLÜK Eğitimi yapılmıştır. Zoom üzerinden yapılan eğitim 84 öğrencimizin katılımıyla 5 saat sürmüştür.

Dekan Prof. Dr. Mert Ülgen’in açılış konuşması videosu ile başlayan eğitim, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uzuner’in “Akran Mentörlük Sistemi” , Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Şencan’ın “Etik Sözleşme ve İlk Görüşme Süreci”, Arş. Gör. Başak Türk Erbul ve Arş. Gör. Jülide Karakoç’un “İyi ve Kötü Akran Mentör Davranışları” konularında verdikleri bilgilerle sürmüş ve yapılan vaka çalışmaları ile tamamlanmıştır. Eğitime katılan öğrenciler (menti ve akran mentörler) 2020-2021 Akademik Yılı Akran Mentörlük Programı sürecine büyük bir heyecanla başlamışlardır. Süreç, her ay EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) üzerinden yüklenen raporlarla takip edilmektedir.

Son güncelleme tarihi: 12/03/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.